Articles, Blog

Hon. Oscar Orbos: “Bro. Eli is very knowledgeable but not arrogant.” — Ang Dating Daan


Ang tingin ko sa kaniya, he says things out of conviction. Na naniniwala siya sa kaniyang sinasabi. So, I maybe I don’t even agree or people don’t agree, but we have to respect people with conviction and with heart. Madaming beses kaming nag-usap mas malalim yung mga usapan noong inimbita namin siya sa programang “Debate”, ano. Turo kasi sa amin ng aming mga magulang na ang mga kaibigan na dapat nating hangaan ay yung mga tao na may conviction, may prinsipyo. Si Brother Eli, unang impression ko, he is a, isang tapat na kasama, kung hindi, kumbaga hindi pasikat. So, iyon ang mga unang impressions sa kaniya. Ang kaniyang pagtingin ay parang instrumento lamang siya ng some higher purpose. So, kung tayo po ay magsilbi, hindi para sa ating sarili, hahangaan po n’yo iyon. You must have cause higher than your own personal cause. So ang pangalan kasi ni Brother Eli is Eli. Ako po ay nag-aral ng kaunting dapat pag-aralan na Eli, pag may “EL” kasi yung pangalan mo, you refer to God eh. So Eli relates to God, iyon po. Kasi yung sa salitang Hebrew ng mga Hudyo eh, “EL” is God. Ang paghanga po at panalangin na kayo po ay magkakaroon pa ng maraming oportunidad at taon para magsilbi po sa tao at sa ating Panginoon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *