Articles

Filadelfia│Oscar Lohuis 23-06-2019wij willen met car lezen uit de bijbel en we gaan met college uit de brief van paulus aan de gelaten de brief van paulus aan de gelaten van hoofdstuk iii van hoofdstuk iii van een vers 10 gelaten 3 vanaf vers 10 gelaten 3 vanaf vers 10 want alle die uit te werken van de wet zijn zijn onder de vloek er staat nummers geschreven vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen en dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor god is duidelijk want de rechtvaardige zo'n uit het geloof leven maar voor de wet is het niet uit geloven maar de mensen die deze dingen doet zon daardoor leven christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden want er staat geschreven vervloekt is ieder die aan en houd hangt op dat de zegen van abram in christus jezus tot de heidenen zou komen opdat wij de beloften van de geest zoon ontvangen door het geloof we willen met elkaar aanleiding van dit bijbelgedeelte nadenken over de inhoud van het evangelie eigenlijk gaan we vanmiddag een van helemaal terug naar de basis we gaan terug naar de basis we denken na over wat betekent dat dan dat evangelie en het wordt de evangelie betekent letterlijk goed nieuws maar dan is de vraag wat is dan dat goede nieuws en wat is die blijde boodschap waar wij vanmiddag bij stil mogen staan en waar we onze in mogen verblijden en er zijn een paar dingen die ik naar voren wil brengen die belangrijk zijn in het begrijpen van het evangelie en het eerste is dat paulus hier zegt dat als we niet blijven bij alles wat er geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen dat we dan vervloekt zijn dat is nogal een harde taal dat is nogal een een scherpe opmerking die paulus daar maakt maar laat me proberen om dit uit te leggen het heeft te maken met de hele boodschap van de bijbel van het begin of aan tot aan het einde toe en zijn een aantal dingen die belangrijk zijn om die te beseffen in de eerste plaats dit dat de wet die god gegeven heeft als we nadenken over dat god aan is wel hebben ook over gezongen van toch al in een van de liederen dat god zijn woord heeft gegeven aan in zo'n ook zijn wet heeft bekend gemaakt aan israël dat die wet waarin naar voren komt hoe god wil dat wij mensen leven als je nadenkt over de morele wetten dingen die gelden voor mensen van alle tijden en plaatsen dan dan is die wetten afstraling van wie god zelf is de wet van god zijn wil voor onze mensen wat hij zegt over goed en kwaad dat heeft alles te maken met wie hij zelf is en wij zijn gemaakte als mensen die bedoelt zijn zijn beeld te weerspiegelen we zijn gemaakt als beelddragers van god om te zijn zoals hem zou je kunnen zeggen om ook met ons doen en later met ons karakter met onze houding te laten zien wie hij is maar wij schiet dan in natuurlijk tekort en dat is het eerste wat je moet begrijpen om het evangelie te kunnen begrijpen namelijk dat god zijn wet heeft gegeven als een uiting van zijn wil voor ons allemaal dat heeft te maken met goed en kwaad maar de bijbel leert dat niemand van ons zich daaraan oud wordt hier gesproken over wie niet blijven alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen en niemand van ons is bij alles is bij alles gebleven wat in het boek van de wetstraat om dat te doen niemand van ons heeft zich aan de wet gehouden zegt de bijbel dat is het eerste wat je moet begrijpen paulus zegt in romeinen 3 vers 23 als volgt alle hebben gezondigd en missen en de heerlijkheid van god kijk we kunnen ons met elkaar vergelijken en we kunnen over onszelf nadenken en kijken we naar andere mensen en dan zou je kunnen zeggen dan ja dan nemen we onszelf als norm overnemen bepaalde mensen als norm of vinden dat andere mensen slechter zijn dan wij en dan kan het zijn dat je jezelf misschien wel rechtvaardig wint als ons met elkaar vergelijken en dat is wat heel veel mensen doen die kijken alleen maar naar andere mensen en dan zeggen ze nou ik ben rechtvaardig maar de bijbel zegt niemand is rechtvaardig want je moet jezelf niet vergelijken met je medemens maar je moet kijken naar wie god is en als je kijkt wie god is dan besef je dat je niet zo heilig bent als god is laat me een voorbeeld geven stel je voor ik sta in de achtertuin met mijn dochter mijn dochter is nu inmiddels 17 maar een aantal jaren geleden was nog een stuk kleiner dan ik in de stel je voor toen mijn dochter 10 was sta ik met mijn dochter in de achtertuin en het is donker en de maan staat aan de hemel en ik sta naast haar en zou zij komt ongeveer tot hier en ik kom tot hier en ik zeg op dat moment tegen mijn dochter maria besef je wel dat ik mijn dichter bij de maan bevindt dan jij kijk maar ik steek meer dan ik slik andere half hoog boven jou uit ik ben dichter bij de maan dan jij hij begrijpt nu wel dat dat een rare uitspraak is want natuurlijk is zodat ik een beetje langer ben dol zijn op dat moment maar vergeleken met de afstand tot een maan is dat verwaarloosbaar en zo is het ook met de rechtvaardigheid van de mens we kunnen kijken naar een ander en zeggen ik ben wel iets rechtvaardiger dan die ander maar vergeleken bij de afstand tot god en de heiligheid van god is en niemand van ons die zo heilig is als god is dat is het probleem van de mens het probleem van de mensen is we hebben allemaal gezondigd en wij mis en de heerlijkheid van god die afstand tot een maan die heeft niemand van ons niemand van ons heeft dat de schort heel veel aan jou en aan mij aan ons allemaal soort van alles de meisjes van naturen zelfgericht de mens is van naturen trots en denkt vaak heel vol van zichzelf en negatief over andere de missies van naturen een liefhebber van zijn zelf en niet een liefhebber van god en ga zo maar door dus als eerste wat je moet weten wij houden ons niet aan alles wat in het boek van de wet geschreven is om dat te doen de wet is samengevat gevat met dit dat we here god liefhebben met heel ons hart met heel onze ziel met al onze krachten met die om verstand dat we god met alles wat in ons is liefhebben dat we hem alleen liefhebben in ons leven boven al het andere boven alle anderen en dat onze naaste lieve was onszelf de hele wet is samengevat in het gebod van de liefde dat we de medemens onze medemens ook een liefhebber zorgen het beste voor onszelf willen dat we het ook voor onze medemens willen maar niemand van ons hier vanmiddag aanwezig kan zeggen ik heb de afgelopen tijd god lief gehad met heel mijn hart met heel mijn ziel met om haar verstand en met al mijn kracht en ik heb mijn naaste lief gehad als mijzelf het is zo eenvoudig als wat de vervulling van de wet is liefde maar niemand van ons heeft liefgehad zoals god liefheeft en zoals god liefde is dat is ons probleem en dat is ook de wortel van alle problemen in deze wereld lees je krant het kijkt naar het nieuws volg het nieuws in de wereld zien wat er gebeurt in deze wereld dit is de oorzaak van alle problemen in de wereld dat de mens de heerlijkheid van god mist en het gevolg daarvan en het wat daarmee te maken heeft en dat is wat u vinden in je gelaten 3 vers 10 dat dat wij daardoor onder het oordeel zijn vervloekt is hier die niet blijven en alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen het loon dat de zonder geeft is de dood wij zijn allemaal zondaars en het loon dat wij krijgen het loon voor de zon voor de zonden van de mensen is de dood het feit dat wij allemaal lichamelijk sterfelijke zijn het feit dat u en ik vroeg of laat hier op aarde onze laatste adem zullen uitblazen het feit dat het sterftecijfer in de wereld nog steeds 100% is over 120 jaar zal er niemand meer leven van de mensen die nu leven dan is zijn alle 7 of 7 een half miljard mensen die nu leven zijn dan weer gestorven dat feit bewijst dat wij als mensheid bijzonder zijn gevallen het loon dat de zonder geeft is de dood maar de ergste dood is niet de lichamelijke dood de ergste dood is de geestelijke dood en die geestelijke dood bestaat daarin dat wij door de zonden van god gescheiden zijn dat hun scheiding is gekomen tussen ons en god dat mensen vreemd zijn geraakt van hun schepper dat mensen niet meer die persoonlijke omgang en die persoonlijke relatie met god hebben waar wij vorige markten zijn en dat is ook het probleem dat is ook de reden dat zoveel mensen ten diepste zich eenzaam en alleen voelen heel veel mensen voelen zich ten diepste eenzaam mensen voelen zich inderdaad vervreemd en dat komt omdat de mens door de zonde gescheiden is van god en dat heeft te maken met wat hier geschreven staat vervloekte is een ieder nu blijf bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen de bijbel leert dat het gevolg van de zonde van de mensen is dat er scheiding is gekomen scheiding tussen god en de mens dat er een breuk is gekomen in de relatie tussen god en de mens dat mensen god zijn kwijtgeraakt dat god niet meer bij de mensen kan zijn zoals hij vroeger bij de mensen was dat god adam en eva uit het paradijs moest weg die sturen dat ze niet meer daar met hem konden leven zoals voorheen er is er is een probleem gekomen in de relatie met god en dat is die vloek dat is dat oordeel vanwege de zonde maar dit zijn de dingen die je eerst moet weten om het evangelie te kunnen begrijpen danny juiste uw en ik we hebben gezondigd de mensheid heeft gezondigd in adam wij zijn zondaars geworden in adam en niemand van ons houdt zich aan de wet niemand van ons kan zijn gekomen helemaal de werd een tweede is het gevolg daarvan is de dood het gevolg daarvan is scheiding van god en verstoring in de relatie met god dat we straf waardige zijn en dat wij inderdaad het oordeel verdienen dat heeft alles te maken met de vroegere paulus die rover heeft maar nu komt het goede nieuws en dat ze derde en daarom kunnen ons verblijden vanmiddag en ik hoop dat ik het u kan uitleggen op zo'n manier dat het niet alleen uw verstand informeert maar dat ook uw hart zal raken christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden want er staat geschreven vervloekt is ieder die aan het hout hangt wat is de inhoud van het goede nieuws waarom is het kruis nu hoef je een kruis is hier waarom is het kruis al van vanaf begin van het christendom het symbool van het geloof in jezus geworden waarom gedenken wij jezus vooral vanwege zijn sterven meer nog geloven wij in hem vanwege zijn sterven dan vanwege zijn leven dat is heel apart alle andere mensen die iets bijzonders hebben gedaan in deze wereld alle andere mensen die herdacht worden en wiens leven wij memoreren maar kijk alleen maar naar hun leven maar waarom als we het hebben over je is dus kijken we veranda's heetste er van het kruis waarom is het zijn dood waar we zo blij mee zijn waarom is het dat wij zeggen christus stierf voor ons naar de reden is dat hij in onze plaats tot vloek is geworden hij heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden en dat is inderdaad dit is de kern waarom wij vanmiddag hier bij elkaar zijn dit is de kennen waarom vandaag op deze zo dag 32 procent van de wereldbevolking schaart zich op de een of andere manier onder het christendom een stuk allerlei verschillende kerk denominaties allerlei verschillende tradities in allerlei verschillende belijdenissen ook niet daarmee samenhangen maar een ongelofelijk de groot deel tussen grootste godsdienst van de wereld het christendom en waarom komen er vandaag wereldwijd vele honderden miljoenen christenen bij elkaar om jezus te aanbidden omdat dit het goede nieuws is dat we aan de ene kant laten we god heiligheid helemaal staan we zeggen god is heilig en dan kunnen wij niet aan tippen en dat betekent dat we een heel groot probleem hebben namelijk dat we daardoor van god gescheiden zijn en dat we niet zijn zegende verdienen maar dat we zijn oordeel verdienen wij verdienen de dood en daar meer laten we de heiligheid van god en heiligheid van de wet laten we staan maar tegelijkertijd zeggen wij god heeft zoveel van deze wereld gehouden en hij houdt zo ontzettend veel van deze wereld dat heeft hij bewezen dat heeft hij laten zien door zijn zoon te geven heeft zijn zoon gezonden naar deze wereld natuurlijk heeft jezus het meest bijzondere leven geleid wat iemand ooit heeft geleid in deze wereld maar heeft vooral zijn zoon gezonden naar deze wereld op dat zijn zoon in onze plaats zou sterven aan het kruis dus god heiligheid eist de dood van de zondaar maar god is liefde maakte dat hij zijn zoon gaf om in de plaats van zondaren te sterven hoort u dat ik herhaal dat nog een keer god heiligheid eist de dood van de zondaar maar god is liefde maakte dat hij zijn zoon gaf om in de plaats van de zondaar te sterven aan het kruis en dat is wel vrij belijden met elkaar hier vanmiddag dat dat wij niet vervloekt worden omdat jezus in onze plaats vervloekte is geworden dat wij niet nu van god gescheiden hoeven te leven omdat jezus aan het kruis heeft uitgeroepen mijn god mijn god waarom heeft u mij verlaten dat wij niet meer door het leven hoeft de kraan onze afvragende of god wel van onze houd dat god heeft laten zien en heeft bewezen dat hij ontzettend veel van onze oud en daarom zijn de liederen die we van milligen zon hebben ook zo positief en zo dankbaar en zo blij want god heeft zijn liefde voor ons bewezen omdat hij zijn zoon voor ons heeft gegeven wat zeggen wij vanmiddag als we het evangelie naar elkaar toe uitspreken dat wij gezegende mogen zijn er wordt hier gesproken in nederige laten 3 vers 14 op dat de zegen van abram in christus jezus tot de heidenen zou komen de zegen die god aan adam heeft beloofde god dat tegen abram zei ik zal jou zekere en ik zal in een talrijk nageslacht geven en in jou zullen alle geslachten van de zijn alle volkeren van de aarde gezegend worden je zult tot een zegen zijn die zegen die god en abram gaf die komt ook tot ons door het geloof in jezus christus en dan mag je vanmiddag zeggen ik ben niet meer iemand die vervloekt is vanwege mijn zonden en vanwege het oordeel van de wet maar ik ben omdat jezus die straf en die vloek en dat oordeel heeft weggedragen aan het kruis ben ik een gezegende ik ben gezegend in de here jezus christus ik ben niet meer onder het oordeel god straft mij niet meer hij wijst mij niet af hij stuurt men niet meer weg hij voor de huid wij slimme met zijn vingertje naar maar hij zegt niet alleen maar dat ik dingen fout toe dat zegt hij niet ja hij wijst me wel op mijn zonden maar hij wijst mij verhoopt zijn zoon en hij zegt in hem neem ik al je zonden weg en hij verklaart mij zijn liefde hij verklaart ons zijn liefde er is geen veroordeling voor hen die in christus jezus zijn geen oordeel geen vloek geen dood meer het goede nieuws is dat jezus onze dood is gestorven aan het kruis en dat wij die dood nooit meer hoeven te sterven dat wij nooit meer van god gescheiden oefen te zijn weet je de echte dood de echte dood is van god gescheiden zijn maar als je tot geloof in jezus komt dan mag je weten dat je nooit meer deel hebt aan die dood je bent nooit meer van god gescheiden door het geloof in jezus ik heb kortgeleden een goede vriendin van ons de vrouw van een goede vriend van mij is overleden nog maar twee maanden geleden ik heb dicht bij haar ziekbed gestaan ik heb er meegemaakt in haar lijden ik heb het gezin meegemaakt in hun verdriet ik heb gehuild met mijn vriend ik was kort voor haar overlijden op daar en gelijk na haar overlijden was ik weer daar ik heb gesproken bij haar afscheidsdienst en weet je het was het was bitter zoet was is ontzettend veel verdriet omdat ze er niet meer is en ze hadden niet verwacht dat ze al zo snel zo overlijdens wordt ongelooflijk gemist maar tegelijkertijd in haar hele ziekteproces in het diepe lijden wat ze meemaakt in het verschrikkelijke lichamelijke leed dat ze ook heeft moeten meemaken was er toch een aanwezigheid van god dat ik zo geproefd in haar leven in haar manier van spreken in haar hele zijn en maar ook in wat we met elkaar mee maakt met het bidden met elkaar met de ziekenzalving die we met elkaar hebben gehad en en ook bij de afscheidsdienst bij de dankdienst voor haar leven was zo doortrokken van aanwezigheid van god waarom omdat hij nooit meer van god gescheiden zijn omdat jezus in onze plaats van god gescheiden is geweest en daarom zei jezus ook wees niet bang voor hen die het lichaam kunnen doden wees niet bang voor dat wat het lichaam kan doden wij niet bang voor de ziekte die de leer het lichaam kan doden wees niet bang voor het lichamelijke sterven nu jaagt de dood geen angst meer aan want christus heeft aan de eis van de wet voldaan en hij is opgestaan uit de dood en we weten nu dat het voor ons eeuwige leven is en daarmee jace gezegd een idee hier mij gelooft zal leven ook al is hij ook al is hij gestorven ik ben de opstanding in het leven wie in mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven de lichamelijke dood jacht geen angst meer aan want de echte dood de scheiding van god die is allang overwonnen door jezus christus aan het kruis van golgotha en dit is het goede nieuws en dat betekent dit is de betekenis van dat jezus ons heeft vrijgekocht van de vloek die vloek heeft te maken met oordeel en er is in christus jezus geen oordeel meer voor ons die vloek heeft te maken met straf en in christus jezus worden wij nooit meer door god gestraft die vloek heeft te maken met scheiding en in jezus christus zijn we nooit meer van god gescheiden die vloek heeft te maken met verloren gaan en hel en in jezus christus ga je nooit meer verloren ga je niet meer naar de heel absoluut niet maar ga je naar de hemel naar het paradijs het goede nieuws is zelfs dat als jezus gaat terug komen in deze wereld als de bazuin zal klinken als de sjofar geblazen zal worden als het als het einde gaat komen als jezus gaat terugkomen naar deze wereld en dat gaat gebeuren gaat er een opstanding uit de dood plaatsvinden en dan zal zelfs ons lichaam delen in de overwinning die jezus heet behalve dan zullen wij een opstanding serveer het lichaam hebben zoals jezus dat ook altijd na zijn opstanding uit de dood nou ik hoop dat u het evangelie een beetje beter begrijpt het evangelie is de boodschap van zonde en genade de boodschap van rechtmatige vergelding ik verdien eigenlijk de vergelding vanwege mijn zonden ik verdien straf vanwege mijn zon maar christus droeg mijn straf van het kruis heeft al mijn zonden op zich genomen hij kwam als waren naar me toe ik was een zondaar en ik was ik was beladen met ontzettend veel zonden en met heel veel schuld en ik heb ik heb op een ongelooflijk veel manieren heb ik niet aan de eisen van de wet voldaan ik heb echt niet naar de wet van god geleefd ook al heb ik nooit overspel gepleegd over hebben ook al heb ik nooit gestolen ook al heb ik nooit iemand vermoord en ga zo maar door maar ik heb ongelooflijk veel manieren wel die geboden toch overtreden en dat geldt ook voor hun mij allemaal maar hij ziet ons in die toestand en mijn kompas waarna rolls toen hij zegt hij zegt even als dave bij mezelf home hij zei tegen mij ik neem de verantwoordelijkheid voor al jouw zonden die neem ik van je over jij kan die verplichtingen jegens god niet vervullen jij kan geen offer brengen waardoor je zonden weggenomen worden maar ik zal dat voor jou doen hij vervult hij vervulde mijn verplichtingen jegens god hij kwam naar me toe en hij zegt dat hele pakket dat neem ik van jou schouders af en ik neem het op mezelf en daarvoor ben ik voor jou gestorven aan het kruis van golgotha en zo komt hij naar mensen toe tot op de dag van vandaag en hij komt naar u toe hij komt naar ons toe vanmiddag en hij zegt de verantwoordelijkheid voor al je zonden heb ik voor jou gedragen geloof in mij vertrouw op mij en je zoek behouden worden nou ik spreek hier over vanmiddag en weet je we wij komen hier we zijn hier vanmiddag had ik begrepen we zijn hier bij elkaar met mensen uit allerlei achtergronden sommigen van ons komen uit uit uit de reformatorische kerk sommigen van ons komen misschien uit wat meer evangelische kerken en sommigen van ons middag aanwezig komen misschien helemaal nooit in de kerk misschien is dit wel een van eerste keer in hun leven of überhaupt eerste keer dat u een kerkdienst bent of een samenkomst van christenen en dat is heel verschillend maar als ik even mijn eigen referentiekader spreek dan zie ik in de kringen waar ik veel kom ik om veel in baptisten kringen in heeft chemisch kring en ook wat meer in reformatorische kringen mevrouw neven giessen kringen maar ik zie een verschuiving plaatsvinden waarbij waarbij het soms afdwaalt van de boodschap zoals ik die van milligen proberen uit te leggen laat me een voorbeeld geven ik zat in de auto in de lijdensweek zijn om een tijdje geleden natuurlijk de lijdensweek voorafgaande aan goede vrijdag en pasen en ik ging drie keer in die weken naar dezelfde gemeente toe ergens anders in land om daar drie keer 's avonds te spreken en op de terugweg in de auto luister ik naar overdenkingen van een andere voorganger spreker in nederland hij zei hij zijn best heel mooie dingen maar was iets waarvan ik dacht volgens mij is die hier helemaal wat de bijbel bedoel hij had het over die vloek waar gelaten 3 ook over spreekt en toen zei hij die vloek dat is dat mensen soms nare dingen over hebben gezegd die vloek dat is dat niemand tegen je heeft gezegd nou eh jij kan niet leren dat is dan een vloek in je leven wat heeft het over je uitgesproken jij kan niet leren dus je denkt ik kan niet leren en hij zei die vloek dat heeft er mee te maken dat je soms niet helemaal blij bent met jezelf die vloek is dat je soms moeite hebt om jezelf te accepteren dat je soms je minderwaardig voelt over jezelf dat je onzeker bent over jezelf christus heeft die vloek voor je gedragen of die vloek is dat dat je ziek bent geworden en dat je niet zo gezond bent als je zou kunnen zijn en hij voelde dat er zijn bepaalde manier in waarvan ik dacht wacht even let even op want er wordt niet gesproken hierin ingelaten 3 bijvoorbeeld maar ook op andere plekken niet over de vloek van wat mensen over je kunnen uitspreken rody gesproken over de vloek van dat je soms wat minderwaardig over jezelf denkt wordt niet gesproken over de vloek van dat je misschien een beetje ziek bent geworden of heel erg ziek bent geworden dat natuurlijk dat zijn allemaal na de dingen die wij meemaken in dit leven maar dat suggereert dat het grootste probleem wat wijn het leven hebben dat dat er op dat het grootste probleem dat wij in het leven hebben dat dat is met andere mensen of met onszelf of met ons omstandigheden op met onze gezondheid maar dat is niet waar het grootste probleem wat u en ik kunnen hebben in dit leven is niet met andere mensen niet met onszelf en dus niet het omstandigheden maar het grootste probleem wat een mens kan hebben in dit leven ze probleem met god en jezus stierf niet mos te bevrijden van onze problemen met onze medemens of van onze probleem met onszelf en hij stierf niet vooral om ons te verlossen van van al onze ziekten hier en nu wat was niet realistisch jezus geeft niet voorkomen genezing aan iedereen die in hem gelooft dus ik luister naar deze bronnen die ik ook kennen die ik ook wel waardeer maar ik dacht pas op met hoe je tvg die uitlegt want hier vloek heeft niet verander die dingen te maken die vloek heeft te maken met een probleem met god dat je hebt en juist het is de vloek van de wet niet de vloek van de van de aardbodem die vervloekt is ja natuurlijk die ook in die zin dat de aardbodem vervloekt is door de zonden van de mens maar het is vooral de vloek van de wet dat de mensen jegens god heeft gezondigd en je hebt een probleem met god en christus over was god gericht christus of er was gericht naar god heiligheid toe hij stierf niet voor satan hij stierf niet voor deze voor hem hij stierf niet naar de machten van de wereld hoe hij stierf niet zelf niet naar de mensheid toe maar hij stierf naar god toe jezus offer was god gericht om naar god toe de prijs van de zonde te betalen om naar god door een losprijs te betalen voor de zonde van de mens en dat is wat hem mogen weten dat wij in christus verlost zijn van het oordeel dat van god komt en dat het goed is tussen god en ons door het offer van jezus om het grootste probleem is met god mij en christus is dat probleem met god volledig opgelost en van daaruit ga je ook vernieuwen in je leven mee maken maar is belangrijk dat we dit helder oude een ander moment waarop ik zie dat er dat we bij deze boodschap moeten blijven ik maakte een andere dienst mee waar de zangleider zij ieder die de naam van heren aanroept zal behouden worden en toen zei die als je vanmiddag ziek bent ieder die de naam van heren aanroept zal behouden worden hij zegt als je problemen op je werk ieder die de naam van leraar doet zal houden worden hij zegt als je je onzeker voelt over jezelf als je minder harder voelt of als je gevoelens van schaamte hebt ieder van de naam die de naam van de here aanroept zal behouden worden en toen dacht ik opnieuw ons op en denk nou wat je zegt als wordt gesproken in de bijbel in de dieren naam van heren aanroept zal behouden worden betekent dat niet dat wij de naam van de heere aanroepen vooral voor lichamelijke genezing vooral voor dat de probleem op ons werk allemaal voorbij gaan vooral dat we fijner of onszelf ons kunnen voelen opnieuw hetzelfde idee maar wij roepen de naam van heer aan om behouden te worden van onze schuld jegens god een ieder die de naam van de here aanroept om vergeven te worden van zijn of haar zonden zo behouden worden maar dat wil niet zeggen dat je altijd voor je ziekte genezen wordt dat wil niet zeggen dat al je problemen op je werk voorbij zullen zijn dat wil niet zeggen dat je gelijk helemaal volledig blij kunt zijn met jezelf anders ook niet realistisch wij kunnen niet altijd helemaal blij zijn met onszelf en dat is ook niet oplossing voor onze problemen maar je kunt wel filmen relativeren al die dingen als je weet dat het goed is dus god in jou dus wat ik vanmiddag tegen u mag zeggen is dit ik mag niet ik kan niet voor in de naam van de eer tegen u zeggen beroep de naam van de here aan en uw leven zal probleemloos worden ik kan niet tegen u zeggen vanmiddag groep de naam van heren aan en hij wil absoluut genezen van al uw ziekte en en lichamelijke problemen soms geneest leren we mogen bidden om genezing mogen vragen om genezing maar dat is niet de kern van het goede nieuws ik kan ook niet tegen u zeggen roep de naam van leren aan en u zult een welvarend en een gelukkig en een lang en erg fijn en een probleem en een luxe leven krijgen was niet realistisch christenen leidde vaak meer dan niet crystal in dit leven kijk naar de lijdende kerk kijk dan onze broeders is in noord-korea kijk naar christenen in soedan en in midden-oosten en ga zo maar door ik denk dat je meer zult leiden ons christe maar wat ik wel tegen niemand zeggen is dit roep de naam van heren aan en hoe wil je ook heb gezondigd en hoezeer je ook bent afgedwaald van god witte en leefregels en wat je ook hebt uitgesproken op de meest geheime momenten van je leven of waar je ook in je gedrag aan gebonden zet er is volkomen vergeving voor al je zonden volkomen vergeving en reiniging door het bloed van jezus en je zult behouden worden je zult zeker mogen weten dat je daardoor in het reine met god staat dat je een kind van god bent geworden uit genade en dat zal dan je grootste schat worden dat zo'n dan je grootste blijdschap worden en dan zul je altijd zeggen ik ben gezegend want hij is voor mij tot vloek geworden ook al ben je doodziek ook al verlies je een dierbare hoe gaat het financieel niet zoals je gehoopt had ook al moet je soms dingen ontberen in leiden in dit leven ook al doen mensen je onrecht aan je zult als je deze boodschap van het kruis vanmiddag begrijpt altijd altijd zeggen ik ben gezegend in christus jezus want hij is in mijn plaats gestorven aan het kruis voor mijn zonden en daarom zijn alle bijzonder van mijn weggenomen en dus ben ik gezegend weet je ik sluit af met een met de laatste beeld omdat het illustreren vind ik zo mooi en ik hoop dat het u ook helpt om het evangelie te begrijpen ik weet niet misschien heb ik hier was ik er iets over gezegd de jullie midden want ik weet niet meer precies wat ik waar heb verteld en ik heb dit voorbeeld wel een aantal keren in het verleden ook gebruikt maar er is zo een film gemaakt over het leven van de apostel paulus de man ook gelaten de brief aan de gelaten heeft geschreven die film heet paul apostel of christ en ik vind het een erg goede film over hun leven en daarin komen we paulus tegen die zit in de gevangenis in rome en de christenen in die tijd werden gigantisch vervolg de tijd van nero dat christenen voor de leeuwen werden geworpen in de in het colosseum in rome en die de arena's van het romeinse rijk en dat christenen als fakkels in de achtertuin van van nero werden verbrand en werden gekruisigd en de meest verschrikkelijke dingen gebeurden met christenen de kerk werd hevig vervolgde paulus dat ook in de gevangenis en hij kreeg de doodstraf helpen maar korte tijd te leven hij wist dat hij zou gaan sterven hij wist dat hij snel martelaar zou gaan worden en dan is er een sublieme conversatie tussen een romeinse officier die verantwoordelijk is voor de gevangenis waar paulus in zit en paulus zelf en die twee die die ontmoet elkaar af en toe en die officier is toch geïnteresseerd ook in paulus en die we over moeten praten en dan een van de gesprekken die ze met elkaar hebben gaat als volgt die oversier die vraag dan paulus paulus waarom zou ik in jouw god geloven wij binnen tot onze goden worden voor voorspoed daar bidden tot onze goden voor rijkdom en voor overwinning in de oorlog naar binnen het onze goden voor geluk en dat goed zal gaan met onze kinderen en daarbinnen tot onze goden dat we aanzien en een lang en een prettig leven zullen hebben we weten waar we voor binnen en paulus zegt er ik heb veel van die dingen ik ben rijk ik heb aan zien ik heb een vrouw en ik heb kinderen en ik heb macht en ik carrière gemaakt en er kwam veel leuke dingen doen in dit leven en ik kijk naar jou paulus je zit in de gevangenis jij bent de man die geen vrijheid heeft je gaat over een paar maanden ga je sterven je hebt geen vrouw heeft geen kinderen je hebt geen macht en geen geld je bent zoveel gegeseld ik je niet eens meer ook ontstaan je gaat gebogen door het leven en als naar jou kijk paulissen ik weet niet hoe ik word dan of ik het aantrekkelijk vindt om jouw god te geloven want want waarom zou ik je god binnen ik heb de indruk dat het bidden tot mijn grote meer effect heeft en het pakket antwoord wat paulus schreef dat dat trof mij diep en dat ontroerde mij ook toen ik dat zag met toen ik dat hoorde en weet je wat paulus op dat moment tegen die romeinse officier zei hij zei god geeft mij veel en veel en veel meer dan ik verdien want hij geeft mij in zijn uw zoon jezus christus de vergeving van al mijn zonden en mijn zonden waren heel erg film hij heeft al mijn schuld en oordeel gedragen aan het kruis hij heeft mij met god verzoend heeft mijn kind van god gemaakt heeft mij het eeuwige leven gegeven hij geeft mij het koninkrijk hij geeft mij een ongelooflijk heerlijke toekomst ik vind het niet erg dat ik binnenkort ga sterven want hij geeft mij in zijn zoon jezus christus ik dat zegt niet allemaal is hij alleen maar geven mij veel in van middel ik verdien maar ik vond het even vorm in hij geeft mij in zijn zoon jezus christus om alles het eeuwige leven ookal heb ik al die dingen niet die jij je het wonderlijke is dat paulus een dankbare mango's paulus was een blij man paulus was een man die vrede in zijn hart kende paulus was een man die aanbad en die god danken en loven met heel zijn hart en die terwijl dingen gevangene was in rome en de doodstraf spoedig ging krijgen een aanbidder was in waarheid en hier geest en die romeinse officier had niets van dat alles de waarheid is dat paulus rijk was en die officier was zo warm als wat die officier had de dingen van deze wereld maar paulus had het eeuwige leven in christus jezus yo officier had aanzien en macht en geld en plezier en genot maar paulus wist dat god met hem was in alle omstandigheden van het leven daarom als je jezus plus hebt leren kennen dan kun je altijd zeggen ik ben gezeten het en dan zul je vanmiddag met paulus zeggen hij geeft mij in zijn zoon jezus christus veel nu veel en veel meer dan ik verdien want ik verdiende dood maar hij stierf mijn dood en hij geeft mij het leven tot in alle eeuwigheid met hunzelf en dan ga je van dieren houden en dat is dus geloof de zegen van abraham komt in christus jezus tot de heidenen tot alle die geloven opdat wij de beloften van de geest zouden ontvangen en ook dat is door het geloof het is door geloof in de heere jezus christus dat we deel krijgen aan dit wel dat we deel krijgen aan deze verlossing dat u inderdaad volkomen behouden worden hallelujah amen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *