Articles, Blog

Duyên Phận (LIVE) – Như Quỳnh | Liveshow Như Quỳnh 2019 tại Hà Nội

2
Comments
  • K phải nuốt đĩa mà là làm mới hoàn toàn bài hát.. lại 1 tầm cao mới …. LQ ,TM chắc rất said vì sự biến hóa thần thông của chế…. đổi mới liên tục như này bắt trước sao được..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *